AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở phân mức cuối cùng là 3d2. Số thứ tự của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn là:

  • A. 18.
  • B. 20.
  • C. 22.
  • D. 24.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở phân mức cuối cùng là 3d2

  → Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p63d24s2

  Số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn = số electron = 22 → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>