AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là:

  • A. nguyên tố s
  • B. nguyên tố p
  • C. nguyên tố d
  • D.  nguyên tố f

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11

  Vậy cấu hình electron của X là: 1s22s22p63s23p5

  Nhận thấy, electron cuối cùng điền vào phân lớp p → X thuộc nguyên tố p → Chọn B.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>