AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử nguyên tố M có phân bố electron ở phân lớp có năng lượng cao nhất là 3d6. Tổng số electron của nguyên tử M là

  • A. 24.
  • B. 25.
  • C. 26.
  • D. 27.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên tử nguyên tố M có phân bố electron ở phân lớp có năng lượng cao nhất là 3d6

  → Cấu hình electron của M là 1s22s22p63s23p63d64s2

  → Tổng số electron của nguyên tử M là 26 → Chọn C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>