• Câu hỏi:

  Biết rằng các electron của nguyên tử X được phân bố trên bốn lớp electron (K, L, M, N), lớp ngoài cùng có 5 electron. Viết cấu hình electron và xác định số electron ở lớp M của X.

  • A. 8.
  • B. 18.
  • C. 11.
  • D. 13.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các electron của nguyên tử X được phân bố trên bốn lớp electron (K, L, M, N)

  → X có lớp ngoài cùng với n = 4

  Lớp ngoài cùng có 5 eletron → X có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p63d104s24p3

  → Số electron ở lớp M (n = 3) của X là 2 + 6 + 10 = 18 → Chọn B.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC