AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của các nguyên tố X, Y đều có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng số electron ở phân lớp ngoài cùng của hai nguyên tử này là 3. Số hiệu nguyên tử của X, Y là

  • A. 3 và 4.
  • B. 5 và 6.
  • C. 13 và 14.
  • D. 16 và 17.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử X, Y có cầu hình electron lần lượt là  

  \(\begin{array}{l}
  1{s^2}2{s^2}2{p^3}3{s^2}3{p^x};1{s^2}2{s^2}2{p^3}3{s^2}3{p^y}\\
  x + y = 3 \Rightarrow x = 1;y = 2\\
   \Rightarrow {Z_x} = 13;{Z_y} = 14
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>