AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho nguyên tử R có tổng số hạt là 115, hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 25 hạt. Cấu hình electron nguyên tử của R là

  • A. [Ne] 3s23p3.
  • B. [Ne] 3s23p5.
  • C.  [Ar] 4s24p5.
  • D. [Ar] 3d104s24p5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử số hiệu nguyên tử, số nơtron của R lần lượt là Z, N.

  Ta có hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}
  2Z + N = 115\\
  2z - N = 25
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  Z = 35\\
  N = 45
  \end{array} \right.\)

  → Cấu hình electron của R là 35R: [Ar] 3d104s24p5 → Chọn D.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>