YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  They were late for work because their car _______ down.

  • A. got 
  • B. put 
  • C. cut
  • D. broke

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D.

  break down: bị hư hỏng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA