AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The explorers made a fire to _______ off wild animals.

  • A. get
  • B. keep
  • C. take
  • D. go

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  keep off: tránh xa

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>