YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  She is not really friendly. She does not get on well ____ her classmates.

  • A. from
  • B. with
  • C. for
  • D. to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  get on well with: hòa đồng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON