YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  She is not really friendly. She does not get on well ____ her classmates.

  • A. from
  • B. with
  • C. for
  • D. to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  get on well with: hòa đồng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2860

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON