YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The organization was established = _________ in 1950 in the USA.

  • A. come around
  • B. set up 
  • C. made out
  • D. put on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2845

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF