ADMICRO
 • Câu hỏi:

  The passengers had to wait because the plane ______ off one hour late.

  • A. took 
  • B. turned
  • C. cut 
  • D. made

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A

  take off: cất cánh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE