YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Everything is _______ you. I cannot make _______ my mind yet.

  • A. out off / on 
  • B. up to / up 
  • C. away from / for 
  • D. on for / off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B.

  be up to: tùy thuộc vào

  make up: quyết định

  Dịch: Mọi thứ tùy thuộc vào bạn. Tôi không thể quyết định được gì.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA