YOMEDIA
 • Choose the best answer.

  Câu hỏi:

  Go _______ this book because it has the information you need.

  • A. over
  • B. by 
  • C. off  
  • D. on

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A

  go over: cân nhắc, xem xét

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA