YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I would be grateful if you kept the news _______ yourself. Do not tell anyone about it.

  • A. from
  • B. to
  • C. for
  • D. at

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  keep to: giữ lại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF