ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I would be grateful if you kept the news _______ yourself. Do not tell anyone about it.

  • A. from
  • B. to
  • C. for
  • D. at

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án đúng là B

  keep to: giữ lại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2863

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON