MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  The stranger came ___ me and asked, "Is there a post office near here?"

  • A. on to
  • B. away from 
  • C. out of
  • D. up to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng là D

  come up to: lại gần, tiếp cận

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA