RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The bomb exploded = _______ in the garage; fortunately no one hurt.

  • A. put on 
  • B. went off 
  • C. got out 
  • D. kept up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>