• Câu hỏi:

  They had to delay = ________ their trip because of the bad weather.

  • A. get through
  • B. put off 
  • C. keep up with 
  • D. go over

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC