YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  If something urgent has _______ up, phone me immediately and I will help you.

  • A. picked
  • B. brought
  • C. come
  • D. kept 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng là C

  come up: phát sinh

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA