YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Frankly speaking, your daughter does not take _______ you at all.

  • A. after
  • B. along 
  • C. up
  • D. over

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án đúng là A.

  take after: giống nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA