AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They report that soil pollution has seriously threatened the livelihood of many local farmers.

  • A. It has been reported that soil pollution has actually put many local farmers' lives at risk.
  • B. The livelihood of many local farmers was reported to be seriously endangered by soil pollution.
  • C. Soil pollution is reported to have posed a serious threat to the livelihood of many local farmers.
  • D. It is reported that the livelihood of many local farmers has led to serious soil pollution.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>