AMBIENT
 • Câu hỏi:

  As mentioned in paragraph 2, misbehaviour can be discouraged if potential offenders ___________.

  • A. are aware of being filmed at the time
  • B. know that they may be subjected to criticism
  • C. realise that they may be publicly punished
  • D. are employed in the public sector

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>