YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  According to the paragraph 3, the Osingira is built by ________.

  • A. Masai men
  • B. Masai teenagers 
  • C. the Masai teenage boys’ mother 
  • D. the Masai senior elders

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA