AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to paragraph 5, why do social media users already act more carefully online?

  • A. Because they disapprove of uncensored social media feeds.
  • B. Because they regret doing something illegal.
  • C. Because they want to avoid being recognised in public.
  • D. Because they wish to protect their image.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>