AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The phrase "a mixed blessing" in paragraph 3 probably means_________.

  • A. something either negative or positive in nature
  • B. something that is neither good nor bad
  • C. something that produces unexpected results
  • D. something that has both advantages and disadvantages

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>