AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

  Câu hỏi:

  Lucy paid a visit to the local orphanage. She then decided to donate part of her savings to the children there.

  • A. It was only when Lucy had decided to donate part of her savings to the children that she paid a visit to the local orphanage.
  • B. Lucy had hardly decided to donate part of her savings to the children when she paid a visit to the local orphanage.
  • C. Before she paid a visit to the local orphanage, Lucy had decided to donate part of her savings to the children there.
  • D. Having paid a visit to the local orphanage, Lucy decided to donate part of her savings to the children there.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>