AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Many people head for the countryside where the flat ________ of fields helps them escape from the hectic city life.

  • A. extension
  • B. expansion
  • C. expanse
  • D. extent

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>