RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The research findings were reliable since modern technology was used to increase the precision of the sampling procedure.

  • A. insecurity
  • B. exactness
  • C. inaccuracy
  • D. flexibility

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>