AMBIENT
 • Câu hỏi:

  It is stated in paragraph 4 that unrecorded events __________.

  • A. could be manipulated to charge innocent people
  • B. could provoke legal disputes among media companies
  • C. should be kept open to interpretation
  • D. may go unnoticed or be ignored completely

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>