AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Only after the bus ____ for a few miles did Jane realise she was on the wrong route.

  • A. was running
  • B. has run
  • C. runs
  • D. had run

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>