AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the passage, which of the following is TRUE?

  • A. The Masai teenage boys will become adults and get married after attending Eunoto.
  • B. Eunoto lasts for a day across the region between Kenya and Tanzania.
  • C. Eunoto is the ceremony for both Masai teenage boys and girls.
  • D. The Masai teenage boys are given advice from senior elders before attending Eunoto.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>