ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  The school drama club is _________ a play for the school’s anniversary, which is due to take place next month.

  • A. making off
  • B. bringing down
  • C. putting on
  • D. turning up

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>