AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan điểm của tiến hóa hiện đại, thì: 

  • A. nguồn biến dị di truyền của một quần thể có thể được bổ sung từ các quần thể khác
  • B. trong một quần thể, nguồn biến dị di truyền chỉ có được từ sự phát sinh đột biến và biến dị tổ hợp của quần thể
  • C. đột biến là nguyên liệu thứ cấp còn biến dị tổ hợp là nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa
  • D. tiến hóa sẽ không xảy ra nếu trong quần thể xuất hiện các biến dị di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>