AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có các loại môi trường phổ biến là: 

  • A. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường sinh vật
  • B. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường bên trong
  • C. môi trường đất, môi trường nước, môi trường trên cạn, môi trường ngoài
  • D. môi trường đất, môi trường nước ngọt, môi trường nước mặn và môi trường trên cạn  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>