AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên mặt hồ có diện tích 1 ha, mật độ của lục bình là 5 cây/m2 . Mỗi cây chiếm diện tích trung bình 1,25dm2 , cứ 10 ngày mỗi cây mẹ sinh thêm một cây mới và không xảy ra tử vong, phát tán. Số cá thể lục bình phủ kín mặt hồ sau thời gian bao lâu? 

   

  • A. 30 ngày
  • B. 40 ngày
  • C. 50 ngày
  • D. 60 ngày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>