AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể xuất hiện khi: 

  • A. môi trường không đồng nhất, giữa các cá thể cạnh tranh gay gắt
  • B. môi trường đồng nhất, giữa các cá thể có tính cạnh tranh gay gắt
  • C. môi trường không đồng nhất, giữa các cá thể có tính quần tụ cao
  • D. môi trường đồng nhất, giữa các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>