YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi đánh bắt cá càng được nhiều con non thì nên: 

  • A. tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ
  • B. dừng ngay, nếu không quần thể sẽ cạn kiệt
  • C. hạn chế, vì quần thể sẽ suy thoái
  • D. tăng cường đánh bắt, vì quần thể đang ổn định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA