YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Di - nhập gen có ý nghĩa nào sau đây đối với sự tiến hóa? 

  • A. Di nhập gen là nhân tố gây biến động di truyền
  • B. Di nhập gen là nhân tố làm thay đổi vốn gen của quần thể
  • C. Di nhập gen là nhân tố quyết định sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể
  • D. Di nhập gen là điều kiện thúc đẩy sự phân li tính trạng xảy ra mạnh hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>