AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số lượng cá thể sinh vật sống trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể được gọi là: 

   

  • A. kích thước của quần thể
  • B. tăng trưởng của quần thể
  • C. mật độ cá thể của quần thể
  • D. trạng thái cân bằng của quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>