AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì: 

  • A. quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong
  • B. khả năng sinh sản tăng do các cá thể đực, cái có nhiều cơ hội gặp nhau hơn
  • C. quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng
  • D. quần thể rơi vào trạng thái suy giảm nhưng sẽ nhanh chóng hồi phục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>