AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ hỗ trợ cùng loài? 

   

  • A. Cá mập con khi mới nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn
  • B. Động vật cùng loài ăn thịt lẫn nhau
  • C. Tỉa thưa tự nhiên ở thực vật
  • D. Các cây thông mọc gần nhau, có rễ nối liền nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>