AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người và tinh  tinh khác nhau, nhưng thành phần axit  amin  ở chuỗi  β  - Hêmôglôbin như nhau chứng tỏ người và tinh tinh cùng nguồn gốc. Đó là 

  • A. bằng chứng giải phẫu so sánh
  • B. bằng chứng phôi sinh học
  • C. bằng chứng địa lí sinh học
  • D. bằng chứng sinh học phân tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>