AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? 

  • A. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt
  • B. Tập hợp cây cọ ở đồi cọ Phú Thọ
  • C. Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ
  • D. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>