YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho các thông tin nói về thuyết tiến hóa tổng hợp như sau : 

       (1) có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm;           (2) diễn ra trên quy mô rộng lớn; 

       (3) thời gian địa chất rất dài;                                (4) thời gian lịch sử tương đối ngắn; 

       (5) phạm vi phân bố tương đối hẹp;                     (6) hình thành các nhóm phân loại trên loài; 

       (7) thường được nghiên cứu gián tiếp. 

  Các thông tin đúng cho quá trình tiến hóa lớn là: 

  • A. 1, 3, 5, 7     
  • B. 2, 4, 5, 6          
  • C. 2, 3, 6, 7      
  • D. 2, 3, 5, 6 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA