AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện sống của các loài như sau : (1) Sống được ở nhiệt độ 0oC đến 15oC . (2) Sống được ở nhiệt độ 5oC đến 39oC . (3) Sống được ở nhiệt độ 18oC đến 67oC . (4) Sống được ở nhiệt độ 50oC đến 56oC . (5) Sống được ở độ ẩm 20% đến 60%. (6) Sống được ở độ ẩm 95% đến 100%. (7) Sống được ở độ ẩm 
  10% đến 20%. (8) Sống được ở độ ẩm 40% đến 70%. Loài nào là loài rộng nhiệt ưa ẩm? 

  • A. Loài có đặc tính 3 và 6
  • B. Loài có đặc tính 4 và 5
  • C. Loài có đặc tính 1 và 7
  • D. Loài có đặc tính 2 và 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>