AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa sinh thái là: 

  • A. giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường
  • B. tạo sự cân bằng giữa tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong trong quần thể
  • C. giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • D. duy trì mật độ và tỉ lệ giới tính trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>