AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1: 1 ? 

  • A. AaBb x aabb.   
  • B. AaBb x AaBb.   
  • C. AaBB x aabb.  
  • D. Aabb x aabb.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tỉ lệ kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 1:1:1:1 = 4 x 1 = 2 x 2 chỉ có phép lai AaBb x aabb là phù hợp

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>