YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là 

  • A. tiến hóa        
  • B. thoái hóa giống   
  • C. siêu trội        
  • D. ưu thế lai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Hiện tượng con lai có năng suất phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội so với bố mẹ là hiện tượng “ưu thế lai”.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>