AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có tổng số 2185 liên kết hiđrô. Trên mạch 1 của gen có số nuclêôtit loại A bằng số nuclêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Mạch hai của gen có A/G = 1/3

  II. Số nuclêôtit loại A và G của gen lần lượt là 575 và 230.

  III. Gen có chiều dài là 2737 .

  IV. Mạch một của gen có 14,29 % số nuclêôtit loại T. 

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 2
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA