AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bệnh/hội chứng nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới? 

  • A. Hội chứng Claiphentơ.           
  • B. Hội chứng Tơcnơ.
  • C. Bệnh bạch tạng.   
  • D. Bệnh câm điếc bấm sinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  - A loại vì “Hội chứng Claiphentơ” chỉ xảy ra ở nam giới

  - B chọn hội chứng chỉ xuất hiện ở nữ giới là “Hội chứng Tơcnơ”

  - C, D loại vì bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh xảy ra ở cả hai giới.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>