AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? 

  • A. Ở chất nền.       
  • B. Ở màng trong. 
  • C. Ở tilacoit.     
  • D. Ở màng ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Pha tối (pha cố định CO2) diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA